- Matiji Kovačiću na stvaranju ovog SIM-a.

- Veliko hvala check-oneu na dizajnu i povremenom updateu sajta.

- Također Mos Croatia Spaceport-u na hostingu i nekim unosima iz enciklopedije.

- Mikeu Maieru sa Knight Squadron Star Wars SIM-a na slikama Republičkih činova.

- Slike Imperijalnih činova je napravio Hrvoje Podobnik aka Orion. Pozadine su sa RPG Insignia.

- Svima ostalima koji su na neki način pomogli pri stvaranju i održavanju ovog SIM-a.

- Georgeu Lucasu na stvaranju Star Wars svemira.