Endor Academy News

_________
24/11/2005
Sitne izmjene na sajtu, manifestima...

Uvedena dobna granica za EA: mlađima od 15 godina neće biti dopušteno igranje.

_________
07/10/2005
Sajt djelomično apdejtan. Iz izbornika izbačene rubrike VOTF, Episodes, Layout i SW History i umjesto njih dodane Datapad, Hall of Fame, News i Credits.

Izuzev VOTFa koji je postao Hall of Fame, sve stare rubrike će biti prebačene u datapad u bližoj budućnosti. Ostatak sajta će također biti povremeno apdejtan, ovisno o vremenu vašeg GM-a. :)

Također, manifeste Republike i Imperija ne smatrajte konačnima. Imena NPC likova će se također naknadno ubaciti.

Za potencijalne nove članove... EA je opet otvoren za biznis! =)